www.zibaweb.com   زیبا وب ، یک سایت مفید برای پسران و دختران ایرانی  

مطالب :مهارت های شاد زیستن در زندگی،احساس شادمانی در زندگی، چگونه از زندگی لذت ببریم، طبیعت در مانگر است ،مطالب مفید و متنوع ،چگونه در زندگی شاد باشیم ،فواید خنده و شادی ،  آیا می دانید ؟

  مهارت های شاد زیستن در زندگی

زندگی موهبتی است که به ما ارزانی شده است و تا وقتی امید هست، زندگی هست.
ما قدرت آن را داریم که نومیدی را به امید، شکست را به پیروزی و اشک را به خنده مبدل سازیم به شرطی که به زندگی و شگفتی های آن، به لذت ها، ناامیدی ها، تلا ش ها، رنج ها و دردها «بله» بگوییم.
اگر بکوشیم کلماتی از قبیل: «بله»، «امکان دارد»، «همیشه»، «امیدوارم» و «می توانم» را در فرهنگ لغات خود و اعضای خانواده وارد کنیم آنگاه شاهد تجلی شادی‌ها خواهیم بود.
ما قدرت آن را داریم که همه پدیده های شادی بخش زندگی را در اختیار داشته باشیم و آن‌ها را برای خود خلق نمايیم. فقط کافیست تصمیم به تغییر بگیریم.
اگر تصمیم بگیریم از امروز هر لحظه با عشق و غوطه ور در عشق زندگی کنیم معنی و مفهوم حیات و شادزیستن را بهتر درک خواهیم کرد و از آن لذت خواهیم برد. به قول نازک اندیشی:
«زندگی ریاضیات است، پس بیايیم اعتماد را در زاویه چشمانمان جای دهیم. شادی را به توان برسانیم، غم و اندوه را تفریق کنیم، کینه و نفرت را جذر بگیریم و همدلی و دوستی را ضرب کنیم و محیط و مساحت محبت را در دایره قلب دیگران به دست آوریم.»

شادزیستن چیست؟
انسان موجودی شادی خواه و لذت طلب است. هرگز داشتن مال و اموال، نشانه خوشبختی و بی نوایی و فقر نشانه بدبختی نیست. اگر چنین بود ثروتمندان باید شادترین و فقرا بدبخت ترین افراد باشند، در حالی که همیشه چنین نیست. تمام شورها، شوق ها و لذایذ بهشت زندگی منتظر کسانی است که با تلاش و تفکر و مقاومت، خود را به این بهشت می‌رسانند.
بهشت در نزدیکی ماست ولی فقط برای کسانی متجلی می‌شود که دلشان ناب و بی غش باشد. این افراد دلیر و امیدوار زندگی می‌کنند تا همیشه شاد و بانشاط باشند و از زندگی بهره مند شوند، درست است که گفته اند: «زندگی به یک شب تار می‌ماند، باید چراغ خود را به دست خود بیفروزیم و زندگی خود را روشن کنیم.»
آیا دقت کرده اید وقتی که احساس خوبی درباره خود دارید، دیگران هم بهتر از همیشه به نظر می‌رسند؟ جهان بازتاب و عکس العمل رفتار خود ماست، وقتی از خودمان بیزاریم از همه بیزاریم و وقتی به همین که هستیم عشق می‌ورزیم، تمام جهان در نظرمان دوست داشتنی است.
بهتر است افکار شاد و سلامت داشته باشیم و سلامتی را حق انسانی و شایسته خود بدانیم. با خود ملایم باشیم و خانواده خود را بپذیریم.
دوست بداریم و بدانیم که یکی از کلیدهای شادی و خرسندی تمرکز ذهن بر لحظه حال است. این لحظه تنها زمانی است که در اختیار داریم و از لحظه بهتر چیزی بسازیم که آن شادی است.
آبراهام لینکلن گفته: «اغلب مردم تقریباً به همان اندازه شاد هستند که انتظارش را دارند».
شاد بودن می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین مبارزات ما در زندگی باشد. برای شاد بودن باید بر افکار شاد تمرکز کنیم.
لازمه شاد زیستن جست وجوی زیبایی ها و خوبی هاست. همه چیز در دست ماست.
به گفته کازانتراکس: «قلم و کاغذ و رنگ در اختیار شماست. بهشت را نقاشی کنید، بعد وارد آن شوید».
در میان ما ایرانی ها جمله «این نیز بگذرد» رایج است. ما هرگز نمی دانیم که در آینده چه شادی ها، ثروت ها و نعمت هایی در انتظارمان است. پس لحظه حال را غنیمت بدانیم و نهایت استفاده را از آن ببریم.

شیوه های کسب احساس شادمانی در زندگی
۱ ) هرگز از پرسش کردن باز نمانیم: هرگاه از انجام کاری دلزده و خسته شدیم از خودمان بپرسیم چگونه می‌توانیم کارهایمان را بهتر، سریع‌تر، ساده تر، آسان تر و سرگرم کننده تر انجام دهیم تا به هدف نهایی برسیم!
۲) احساس ناامیدی را از خودمان دور کنیم: اگر در مسیر زندگی امید خود را از دست دادیم مأیوس نشویم و هرگز فکر نکنیم راهی را که پیش گرفته ایم، آخرین راه است. پیوسته به دنبال راه های دیگر باشیم چرا که: «عاقبت جوینده یابنده است».
۳) ضعف های خودمان را بپذیریم: واقعیت این است که هر کس ضعف هایی دارد، به جای فروماندن در ضعف های خود و گرفتار شدن در دام یأس و ناامیدی، بکوشیم انتقادپذیر بوده و بر ضعف هایمان غلبه کنیم و به دنبال راهکار باشیم.
۴) نقاط قوت خود را تقویت کنیم: انسان مجموعه ای از استعدادهای گوناگون است که می‌تواند با شناسایی و رشد و پرورش آن به کمال برسد. با کشف توانایی های خودمان و پرداختن به کارهای مثبتی که علا قه داریم ، بیشترین لذت را از زندگی مان ببریم.
۵ ) از مطلق گرایی دوری کنیم: ما در گستره ای از نسبیت ها زندگی می‌کنیم. تلاش کنیم از هر چیزی به نسبتی که می‌توانیم بهره گیریم. هیچ کس برای همیشه نمی تواند قهرمان شود. پس ما بیشترین تلاش را انجام دهیم و از نتیجه به دست آمده خرسند باشیم، خواه پیروز شویم یا نشویم.
۶) با خودمان صادق و روراست باشیم: صادق نبودن با خود، آسیب رسان تر از احترام نگذاشتن به خود است. مواردی را که با خودمان روراست نبوده ایم بنویسیم و راه صادق بودن را با بررسی خطاهای خود بیابیم. تابلویی از صداقت باشیم و درس صادق بودن را به فرزندانمان نیز بیاموزیم.
۷) بیشتر به زندگی برسیم: گلی را در باغچه یا گلدان بکاریم و آن را به زندگی مان تشبیه کنیم، همان طور که شاداب ماندن گل به رسیدگی و پرورش نیاز دارد، زندگی خود و خانواده مان هم به مراقبت، تقویت، پرورش و... نیاز دارد.
۸) درگذشته زندگی نکنیم: اجازه بدهیم غبار گذشته از شانه هایمان فرو ریزد، هراندازه در تیرگی گذشته گام برداریم از روشنایی آینده دورتر خواهیم شد. فروماندن در گذشته، فروماندن در سیاهی است. باید گذشته را به پرسش کشید، ناپاکی هایش را گرفت و زنگارهایش را زدود و از آن به مثابه عنصری برای پی ریختن آینده و شادمانه زیستن در حال بهره گرفت.
خیام می‌گوید:
گر یک نفست ز زندگانی گذرد
مگذار که جز به شادمانی گذرد
۹) در حال شنا کنیم: در گذشته زندگی کردن و افسوس خوردن، دردی را دوا نمی کند، بلکه باید از گذشته و ناکامی های آن درس گرفت و بنای موفقیت را در زمان حال پی ریزی کرد تا آینده ای روشن پیش روی داشته باشیم. در آینده نیز زندگی نکنیم، زیرا ممکن است ما را به رویاهایی که شاید به وقوع نپیوندند، دلخوش کند و از واقعیت دور سازد. زندگی در زمان حال باعث می‌شود که علا وه بر واقع بینی از موفقیت هایی که داریم بیشترین و بهترین استفاده و لذت را ببریم.
هر گاه در زمان حال زندگی کنیم ترس را از ذهن خود دور می‌سازیم. چون ترس مقوله ای است مربوط به حوادث آینده. تجربه ثابت کرده است، کسانی که در زمان حال زندگی می‌کنند، مشکلا ت گذشته آن‌ها راخموده و منفعل نمی سازد.
۱۰) روی مواردی که کنترل داریم متمرکز شویم: وقتمان را روی مسائلی که در حد کنترل ما نیست سپری نکنیم. بر آن چه می‌توانیم کنترل کنیم مانند کمک کردن، سپاسگزاری کردن، کارکردن، خواندن، خندیدن و مانند این ها متمرکز شویم.
۱۱) همچون کوه استوار باشیم: به حقوق فردی و اجتماعی خود آگاهی پیدا کنیم و برای دستیابی به آن‌ها کوشا باشیم. تلا ش ما میزان دستیابی به حقوقمان را مشخص می‌کند. در ناملایمات زندگی، خود را نبازیم، از آن‌ها درس بگیریم، بدانیم که شکست مقدمه پیروزیست، مشروط بر آن که علت یابی نمايیم.
۱۲) یادگیری را فراموش نکنیم: مغز ماهیچه ای مانند سایر ماهیچه هاست. اگر مغزمان را با یادگیری و اندیشیدن ورز ندهیم، ورزیده نمی شود. برای پرورش مغز بهتر است آن را با فعال کردن از طریق یادگیری، درگیر نمايیم.
۱۳) در کمک کردن به دیگران پیشقدم باشیم: کمک به همنوع از وظیفه های مهم هر انسانی است. کمک کردن به دیگران این احساس را در فرد به وجود می‌آورد که او فرد با ارزشی است و می‌تواند به زندگی دیگران معنی ببخشد. همچنین وقتی می‌بینیم که توانسته ایم گره ای از کار دیگران بگشايیم، در درون خود احساس شادمانی و شعف می‌کنیم.
۱۴) گذشت داشته باشیم: همانگونه که لطف و مهربانی خداوند شامل حال بندگانش می‌شود چه خوب است ما نیز از خطاها و اشتباه‌هاي دیگران چشم پوشی کرده و راه آشتی را هموار سازیم تا ضمن خوشحال کردن آن‌ها، خودمان نیز با دور ریختن کینه ها به آرامش درونی دست یابیم.
حافظ می‌گوید:
دلی با غم بسر بردن جهان یکسرنمی ارزد
به می‌بفروش دلق ما، کزین بهتر نمی ارزد
حال چند توصیه پیشنهاد می‌شود: فکر کردن غیر از غصه خوردن است، غصه خوردن هیچ دردی را دوا نمی کند و فایده ای ندارد. در حالی که بر اثر فکر کردن راه هایی برای رفع نگرانی ها پیدا می‌شود.
هیچ مشکلی تا ابد باقی نمی ماند. پس برای رفع یا فراموشی مشکل پیشقدم شویم.
زمانی که ناراحت هستیم بد نیست محیط را ترک کرده و کمی پیاده روی کنیم.
حرکت و ورزش اثر نشاط آوری دارد. اگر زمان ناراحتی چند متر را با سرعت بدویم، خواهیم دید که حالت ناراحتی کاهش می‌یابد.
به نکات مثبت واقعه (پیشامد ناخوشایند) نیز فکر کنیم.
غم و افسردگی مسری است وقتی قیافه ما اندوهناک است، دیگران هم افسرده و ناراحت می‌شوند، همین طور وقتی شاد باشیم چهره دیگران شاد می‌شود. پس هنگام ناراحتی بهتر است جمع را ترک نموده و قدم بزنیم.
هنگام روبه رو شدن با وقایع ناگوار نیز با تسلط بر محیط تلاش نمايیم شادی از دست رفته را دوباره به محفل وجودمان دعوت نمايیم.
گذشته هرگز مساوی آینده نیست، هر چند که با ناملا یمات روبرو شده ایم، می‌توانیم فکر کنیم که دوران بدبختی به پایان رسیده و خوشبختی از فردا شروع می‌شود.
راز شاد زیستن، انجام دادن آن چه دوست داریم نیست. دوست داشتن آن چیزی است که انجام می‌دهیم.
نجمه پهلوانيان -
http://hegmataneh.org/1386/07/26/post_752.php

چگونه از زندگی لذت ببریم

سلام
شاید! بهتر بگویم حتما تاکنون شده که از زندگی زده شده باشد. دلتان گرفته باشد. زندگی برای شما یکنواخت شده باشد و یا حتی از خودتان بدتان بیاید.
دنبال راه چاره بوده اید ولی به جائی نرسیده اید. با سعی و تلاش توانسته اید مدتی شاد باشید ولی بعد از مدتی باز هم از خود بیخود شده باشید. راه حل این مورد بسیار ساده تر از آن است که فکر کنید.

در شبانه روز چند بار به خود بگویید : من که هم اکنون از زندگی خود بسیار لذت می برم.

در اینترنت و موتور های جستجو در مورد شادی و لذت بردن از زندگی  سرچ کنید می بینید هزاران صفحه در  مورد شادی برای پسران و دختران شاد و تمام سنین وجود دارد .

http://1saeid.wordpress.com/2006/07/10/how-have-fun-life

*******************************

آيا طبيعت درمانگر است؟

طبيعي درماني يك سيستم درماني متمايز از طب رايج است و بر مبناي اعتقاد به قدرت شفابخشي دروني به خصوص توانايي ذاتي بدن براي مبارزه با بيماري‌ها و شفاي خود است. پزشكان طبيعي درماني (كه معمولاً طبيعي درمانگر يا N.D.S ناميده مي‌شوند) براي برانگيختن قدرت شفاي دروني بدن، دامنه وسيعي از روش‌هاي درمان طبيعي را به جاي استفاده از داروهاي شيميايي و جراحي، با هم تركيب مي‌كنند از جمله درمان‌هايي كه بسياري از طبيعي درمانگرها دايم توصيه مي‌كنند، اصلاح شيوه زندگي و رژيم غذايي، مكمل‌هاي غذايي گياهي (nutritiona supplements) هوميوپاتي، طب سوزني، آب درماني، دفع سموم بدن (detoxification) و توجه به ستون فقرات (manipulation spinal) است.

اين روش چگونه عمل مي‌كند؟
طبيعي درمانگران در مقايسه با پزشكان طب رايج نگاه متفاوتي به نشانه‌هاي بيماري دارند. به نظر آن‌ها علايم بيماري در حقيقت نشانه توانايي بدن براي شفاي خود است و نبايد آن را با داروهاي شيميايي متوقف نمود.
براي مثال، تب، عكس‌العمل يك بدن سالم در برابر ويروس يا باكتري است. براي درمان تب، يك پزشك طبيعي درماني معتقد به حمايت از سيستم درگير در فرآيند شفا - در اين مورد سيستم ايمني – است.
دليل اين كه چرا يك نشانه بيماري به شفا منتهي نمي‌شود، بايد از سوي يكي طبيعي درمانگر بررسي گردد. براي مثال، يك سردرد نبايد با آسپرين درمان شود بلكه بايد با روش‌هاي مختلف بررسي گردد: ممكن است دليل آن عدم تعادل (گرفتگي) در سيستم عضلاني – اسكلتي گردن يا قسمت بالايي پشت؛ يك مشكل تغذيه‌اي (مانند قند خون پايين)؛ يك مشكل احساسي مانند استرس؛ يا كم خوابي باشد. به طور كلي، طبيعي درمانگران براي پيروي از شش اصل پايه‌اي هنگام درمان، آموزش داده مي‌شوند. آشنايي با اين اصول به معرفي اين رشته كمك مي‌كند.
1- طبيعت انسان، داراي قدرت شفابخشي است.
2- درمان ريشه بيماري، نه نشانه آن
3- درمان كل وجود شخص (جسم، ذهن، روح)
4- پرهيز از آسيب‌رساني
5- تشويق به پيشگيري
6- رفتار به سان يك آموزگار

از طبيعي درماني چه انتظاري بايد داشته باشيم؟
اگر شما با يك طبيعي درمانگر آموزش ديده در دانشكده پزشكي (فعلاً در ايران به دانشجويان پزشكي تدريس نمي‌شود) مشورت كنيد، اين مشاوره معمولاً با گرفتن جزييات ريز سابقه پزشكي شما از سوي درمانگر مانند سؤال درباره رژيم غذايي، پرهيزهاي غذايي، شيوه زندگي، استرس، الگوي خواب، عادت‌هاي گوارشي و ديدگاه‌هاي ذهني و معنوي شما آغاز مي‌شود.
سپس پزشك طبيعي درماني مانند يك پزشك طب رايج معاينات عادي را انجام مي‌دهد، البته با تأكيد روي سيستم عضلاني – اسكلتي (
musculoskeletal system) در صورت نياز ممكن است راديوگرافي و تست‌هاي آزمايشگاهي توصيه گردد كه اين آزمايش‌ها را مي‌توان در بيمارستان انجام داد.
چنانچه مشكلي به درمان طبي فوري يا جراحي نياز داشته باشد، پزشك طبيعي درماني پيشنهاد مي‌كند با يك پزشك، متخصص داخلي يا ساير پزشكان طب رايج تماس بگيريد.
اگر چه برخي از تست‌هاي تشخيصي كه پزشكان طبيعي درماني از آن‌ها استفاده مي‌كنند همان تست‌هايي هستند كه پزشكان طب رايج از آن‌ها استفاده مي‌كنند، اما ساير آزمايشات كاملاً متفاوت است. طبيعي درمانگر اغلب از آزمايشاتي استفاده مي‌كند كه نشان مي‌دهند سيستم‌هاي خاص بدن تا چه ميزان به خوبي كار مي‌كنند.
به دليل اين كه طبيعي درماني شامل تغيير در شيوه زندگي (مانند ورزش، كاهش استرس) و تغيير در عادات غذايي، همراه با استفاده از مكمل‌هاي غذايي و گياهان است، برنامه درماني نياز به مشاركت بيمار در به دست آوردن سلامتي دارد، برخلاف طب رايج كه در آن تنها از تجويز دارو يا گاهي جراحي براي درمان استفاده مي‌شود.
هشدارها: اگر شما به دنبال درمان از سوي يك طبيعي درمانگر هستيد، از درمانگراني كه آموزش كافي نديده‌اند يا مجوز ندارند، حذر كنيد.
در طبيعي درماني از تكنيك‌هاي غير تهاجمي (
noninvasive) استفاده مي‌شود، به همين خاطر وقتي از سوي يك درمانگر شايسته درمان شويد، بي‌خطر و ايمن است، با اين وجود هميشه بايد قبل از استفاده از هر نوع درمان مكمل با پزشك خود مشورت كنيد. بزرگ‌ترين خطر اين است كه اگر شما بدون مشورت با پزشك طب رايج از طبيعي درماني استفاده كنيد، يك مشكل پزشكي جدي تشخيص داده نشود.

***********************************

ده شیوه علمی برای احساس شادمانی در زندگی

داشتن احساس خوب در زندگی دارای دو بخش است :  بخش یك آن یادگیری اندیشیدن به خود با اتكا به روش های سلامت بخش است. این یك مهارت آموختنی است، هیچ كس چه زن و چه مرد آن را به صورت فطری در خود ندارد. گاه باید مانند كودكان بكوشیم تا اعتماد به نفس و عزت نفس به دست آوریم. اگر این كار را نمی كنیم، باید به مثابه یك بزرگسال بكوشیم تا راه دستیابی به اعتماد به نفس و عزت نفس را بیابیم. بخش دومداشتن احساس خوب درباره زندگی، در گروه پاسخگویی به سئوالاتی از این دست است: آیا وقوع رخدادها یا پیشامدهایی را تسهیل می كنم؟ آیا خودم را موفق می دانم؟ آیا برای رسیدن به راههای  اعتماد به نفس اندیشیده ام؟ و... در اینجا  ده  شیوه برای كسب احساس شادمانی در زندگی ارائه می دهیم. 1 – هرگز از پرسش كردن بازنمانید. هرگاه از انجام كاری دلزده و خسته شدید، از خودتان بپرسید: "به چه نحوی كاری كه انجام می دهم به من در رسیدن به هدف نهایی ام یاری می كند؟" "چگونه می توانم كارم را بهتر، سریع تر، ساده تر، آسان تر و سرگرم كننده تر انجام دهم؟" 2- احساس ناامیدی را از خودتان دور كنید. درباره خودتان و دیگران كنجكاو باشید و به خود و دیگران علاقه نشان دهید، از چاپلوسی، خودشیفتگی، موذی گری و... بپرهیزید! هرگز فكر نكنید راهی را كه پیش گرفته اید، آخرین راه است. پیوسته به دنبال گزینه های دیگر باشید. 3 –ضعف های خودتان را بپذیرید. هر كس ضعف هایی دارد.  این واقعیتی است! به جای فروماندن در ضعف های خود و گرفتار شدن در دام یأس و ناامیدی، بكوشید بر ضعف هایتان غلبه كنید و  با ضعف هایتان دوستی كنید تا دشمن روانتان نشود. 4 – یادگیری را هرگز فراموش نكنید. مغز، ماهیچه ای مانند سایر ماهیچه هاست. اگر مغزتان را با یادگیری و اندیشیدن ورز ندهید، ورزیده نمی شود. برای پرورش مغز باید آن را با فعال كردن از طریق یادگیری عملی كرد. 5 –از مطلق گرایی دوری كنید. ما در گستره ای از نسبیت ها زندگی می كنیم . تلاش كنید از هر چیزی به نسبتی كه می توانید بهره بگیرید. هیچ كس در زندگی همیشه نمی تواند نمره بیست بگیرد ، ولی می تواند همیشه بیشترین تلاشش را انجام دهد و از نتیجه به دست آمده خرسند باشد ، خواه پیروز باشد ، خواه  شكست خورده. 6 –با خودتان صادق و روراست باشید. صادق نبودن با خود آسیب رسان تر از احترام نگذاشتن به خود است. مواردی را كه با خودتان روراست نبوده اید بنویسید و راه صادق بودن را با تفتیش خطاهای خود بیابید. 7 - گیاهی را كه دوست دارید پرورش دهید. گلی را در باغچه یا گلدان بكارید و آن را به زندگی تان تشبیه كنید. همان طور كه شاداب ماندن گل به رسیدگی و پرورش نیاز دارد، زندگی خودتان هم نیاز به مراقبت ، تقویت، پرورش و...دارد. 8 –در گذشته زندگی نكنید. اجازه بدهید غبار گذشته از شانه هایتان فرو ریزد و دانه های شفاف و نورانی آن ،  راه فرا رویتان را روشن سازد. هر اندازه در تیرگی گذشته گام بردارید از روشنایی آینده دورتر خواهید شد . فروماندن در گذشته، فروماندن در سیاهی است. باید گذشته را به پرسش كشید و ناپاكی هایش را گرفت و زنگارهایش را زدود و از آن به مثابه عنصری برای پی ریختن آینده و شادمانه زیستن در حال بهره گرفت. 9 –در "حال" شنا كنید. وقتتان را بر سر آنچه نمی توانید كنترل كنید سپری نكنید. به مردم و اطرافیانتان عشق بورزید. مهرورزی یكی از راه های شادمانگی است! بر آنچه می توانید كنترل كنید، متمركز شوید. شما می توانید بخوانید، لبخند بزنید، بخندید، به دیگران كمك كنید، به سپاسگزاری بپردازید، كار كنید و...پس این كار را انجام دهید! 10- همچون كوه  استوار باشید. حقوق خودتان راباز شناسید و به حقوق اجتماعی آگاه شوید. برای رسیدن به حق خود پیوسته بكوشید . تلاش شما میزان دستیابی به حقوقتان را مشخص می كند.

**********************************

آيا مي‌دانيد؟

- آيا مي‌دانيد با هوش‌ترين زن دنيا 5 فوق‌ليسانس دارد و ضريب هوشي او 200 است و دنبال كار است.
- آيا مي‌دانيد اولين فردي كه در اروپا اقامت گرفت يك زن ايراني بود و بعد مسأله اقامت خارجي‌ها مطرح شد.
- آيا مي‌دانيد ايرانيان در انگليس ثروتمندترين قشر جامعه هستند حتي ثروتمندتر از ملكه اليزابت.
- آيا مي‌دانيد ايرانيان در آمريكا فرهيخته‌ترين افراد جامعه امريكا هستند.
- آيا مي‌دانيد رئيس كامپيوتر ناسا يك ايراني است.
- آيا مي‌دانيد حدود 250 ايراني در ناسا محقق داريم.
- آيا مي‌دانيد كورش كبير بر جهان حكومت مي‌كرد و به نوعي قدرت جهان در دست ايران بود.
- آيا مي‌دانيد سال 2001 در فرانسه سال ايران نام داشت.
- آيا مي‌دانيد اگر 3 قاره آسيا و امريكا و آفريقا را به هم وصل كنيم ايران در مركز جهان است.
- آيا مي‌دانيد فرشته‌ها با سرعت نور حركت مي‌كنند و زمان بر آن‌ها كند مي‌شود.
- آيا مي‌دانيد انسان در سال 3000 قد متوسط 2 متر و 120 سال عمر و پوست قهوه‌اي خواهد داشت.
- آيا مي‌دانيد وزن 1 قاشق چايخوري از سياه چاله‌ها 2 ميليارد تن است؛ بله 2 ميليارد تن.
- آيا مي‌دانيد يك سياهچاله در كهكشان راه شيري است كه هر ثانيه 1000 بار دور خود مي‌چرخد.
- آيا مي‌دانيد ضريب هوشي انسان‌هاي معمولي بين 85 تا 105 است.
- آيا مي‌دانيد هر تار موي انسان مي‌تواند تا وزن 100 گرم رشد كند.
- آيا مي‌دانيد بلندترين موي سر دنيا 6 متر است.
- آيا مي‌دانيد چشم انسان معادل يك دوربين 135 مگاپيكسل است.
- آيا مي‌دانيد سريع‌ترين عنكبوت دنيا داراي سرعت
Km 16 در ساعت است كه در افريقاست.
- آيا مي‌دانيد يك انسان نهايتاً مي‌تواند با سرعت
Km 35 در ساعت بدود.
- آيا مي‌دانيد نوعي عنكبوت مي‌تواند 300 برابر وزنش را بلند كند.
- آيا مي‌دانيد طول موج نور مرئي بين 700 – 400 نانومتر است.
- آيا مي‌دانيد خورشيد كوچك‌ترين ستاره دنيا است.
- آيا مي‌دانيد وقتي به خورشيد نگاه مي‌كنيد صحنه 8 دقيقه قبل از آن را مشاهده مي‌كنيد.
- آيا مي‌دانيد زمين در آغاز پيدايش خود 2000 بار بزرگ‌تر از حجم كنوني خود را داشته است.
- آيا مي‌دانيد مساحت سوراخ اوزون 34 ميليون كيلومتر مربع يا به اندازه آمريكاي شمالي است.
- آيا مي‌دانيد سالانه 3,1 ميليون مترمكعب چوب صرف چوب‌هاي غذاخوري در چين مي‌شود.
- آيا مي‌دانيد ماموت‌ها كه 10 هزار سال پيش منقرض شدند تا 6 سالگي شير مادرشان را مي‌خوردند.
- آيا مي‌دانيد جوانان هندي شادترين و جوانان ژاپني افسرده‌ترين‌هاي جهانند.
- آيا مي‌دانيد مردم فيليپين به بيش از 1000 لهجه سخن مي‌گويند.
- آيا مي‌دانيد عمر مفيد انسان‌ها در كف دستشان نوشته شده است، نگاه كنيد. 63 = 18 - 81
- آيا مي‌دانيد مسن‌ترين انسان دنيا با 142 سال سن الان در ايران زندگي مي‌كند.
- آيا مي‌دانيد به گفته صندوق پول جهان ايران در تورم رتبه 5 جهان است و تا چند سال ديگر البته 1 خواهد شد.
- آيا مي‌دانيد گران‌ترين كفش دنيا 1 ميليارد و 700 ميليون تومان است.
- آيا مي‌دانيد گران‌ترين سينماي خانگي 210 ميليون تومان است.
- آيا مي‌دانيد گران‌ترين بلندگوي جهان 210 ميليون تومان قيمت دارد.

آيا مي‌دانيد

آيا مي‌دانيد شيريني تنها مزه‌اي است كه جنين در رحم مادر هم مي‌فهمد.
آيا مي‌دانيد زنبور عسل 5 چشم دارد كه 2 تا اصلي در بغل سر و 3 تا بر روي سر قرار دارد.
آيا مي‌دانيد 20 درصد آب شيرين جهان ميان آمريكا و كانادا قرار دارد.
آيا مي‌دانيد بهترين شكارچي در خشكي خرس قطبي است.
آيا مي‌دانيد خرس قطبي هنگامي كه روي دو پا مي‌ايستد حدود 3 متر است.
آيا مي‌دانيد در بين انواع خرس، خرس پاندا بزرگ‌ترين جمجمه را دارد.
آيا مي‌دانيد خرس با تمام سنگيني خود مي‌تواند با سرعت 50 كيلومتر در ساعت بدود.
آيا مي‌دانيد حس بويايي خرس تقريباً 100 برابر قوي‌تر از انسان است.
آيا مي‌دانيد كوه‌هاي آلپ در سال حدود يك سانتيمتر بلند مي‌شوند.
آيا مي‌دانيد بيماري قند اولين عامل كوري در مردم جهان است.
آيا مي‌دانيد گرده گل هرگز فاسد نمي‌شود.
آيا مي‌دانيد دانشمندان دريافته‌اند كه مورچه همچون انسان صبح‌ها خميازه مي‌كشد.
آيا مي‌دانيد ويروس عامل آنفلوآنزا بيش از 200 نوع دارد.
آيا مي‌دانيد هيتلر از مكان‌هاي بسته بسيار وحشت داشت.
آيا مي‌دانيد فنلاند از 179 هزار و 585 جزيره تشكيل شده است.
آيا مي‌دانيد زنبور از بوي عرق بدش مي‌آيد و به كسي كه بدنش بو دهد يا عطرزده باشد حمله مي‌كند.
آيا مي‌دانيد رنگ سفيد براي زنبور عسل آرامش دهنده و رنگ قهوه‌اي ناراحت كننده‌ است.
آيا مي‌دانيد بدن زنبورداران مي‌تواند بيش از 100 نيش زنبور عسل را تحمل كند.
آيا مي‌دانيد زنبور بي‌نظمي را دوست ندارد، اگر جلوي كندوي آن‌ها بايستيد به شما حمله خواهند كرد.
آيا مي‌دانيد سختي آب مشابه سختي بتن است.
آيا مي‌دانيد رعد و برقي به طول 6 و 1كيلومتر داراي برق كافي براي روشن كردن 1 ميليون لامپ است.
آيا مي‌دانيد هنگام صحبت براي بيان هر كلمه 72 ماهيچه به كار گرفته مي‌شود.
آيا مي‌دانيد خون ميگوها آبي رنگ است، عنكبوت‌ها خوني روشن و شفاف دارند.
آيا مي‌دانيد دانه نوعي درخت غول پيكر از خانواده كاج فقط 005/0 گرم وزن دارد.
آيا مي‌دانيد 85 درصد گياهان در اقيانوس‌ها رشد مي‌كنند.
آيا مي‌دانيد تنها چيزي كه در اسيد حل نمي‌شود الماس است و فقط خيلي زياد آن را از بين مي‌برد.
آيا مي‌دانيد زرافه تازه متولد شده 2 متر قد دارد.
آيا مي‌دانيد شما به طور متوسط 15000 بار در روز پلك مي‌زنيد.
آيا مي‌دانيد حدود 13 درصد مردم چپ دست هستند، اين رقم در گذشته 11 درصد بود.
آيا مي‌دانيد دو سوم وزن بدن از آب تشكيل شده كه 92 درصد خون 75 درصد مغز 75 عضلات از آب تشكيل شده‌اند.
آيا مي‌دانيد هر انسان مي‌تواند 1 دقيقه نفس خود را حبس كند و ركوردش در جهان 8.5 دقيقه است.
آيا مي‌دانيد در 150 سال گذشته قد افراد در كشورهاي صنعتي 10 سانت رشد داشته است.
آيا مي‌دانيد هر تكه كاغذ را نمي‌توان بيش از 9 بار تا كرد.
آيا مي‌دانيد 75 درصد جرم اتمسفر در 10 كيلومتر ضخامت پايين جو قرار گرفته است.
آيا مي‌دانيد تغيير فاصله زمين و خورشيد تأثيري بر دما ندارد بلكه زاويه تابش خورشيد مؤثر است.
آيا مي‌دانيد تبخير از سطح خاك عمده‌ترين منبع هدر رفت آب به صورت تبخير در ايران است.
آيا مي‌دانيد بر هر سانتي متر از سطح زمين 105 كيلوگرم هوا وجود دارد.
آيا مي‌دانيد در فصل زمستان در مناطق سردسير ليمنوگراف از كار انداخته و از اشل استفاده مي‌كنند.
آيا مي‌دانيد به ازاي هر 1 درصد افزايش نمك محلول در آب 1 درصد از شدت تبخير كاسته مي‌شود.
آيا مي‌دانيد اگر تمام يخ‌هاي قطبي ذوب شوند آب درياها 14 متر بالا مي‌آيد.
آيا مي‌دانيد بيشترين قربانيان سيل زنان و سپس كودكان هستند.
آيا مي‌دانيد در سال‌هاي آتي جنگ‌هايي بر سر آب در جهان رخ خواهد داد.
آيا مي‌دانيد ارتفاع تبخير در باران 2 متر و ارتفاع متوسط بارندگي 24 سانت است.
آيا مي‌دانيد اعصابي كه در بدن شما وجود دارند به اندازه فاصله زمين تا ماه است.
آيا مي‌دانيد درازترين ناخن دست دنيا مربوط به زني امريكايي است كه هر ناخن او 6 متر است.
آيا مي‌دانيد در يك سانتي متر از پوست شما 12 متر عصب و 4 متر رگ و مويرگ وجود دارد.
آيا مي‌دانيد رشد كودك در بهار بيشتر است.
آيا مي‌دانيد در آمريكا ساليانه 85 ميليون تن كاغذ مصرف مي‌شود.
آيا مي‌دانيد اسب ماده 30 و اسب نر 36 دندان دارد.
آيا مي‌دانيد حس بويايي مورچه با حس بوبايي سگ برابري مي‌كند.
آيا مي‌دانيد زمان لازم براي اين كه آب اقيانوس‌ها 1 دور در چرخه هيدرولوژيكي بچرخد 3000 سال است.
آيا مي‌دانيد اين زمان براي يخ‌هاي قطبي 8000 سال و براي آب‌هاي زيرزميني 5000 سال است.
آيا مي‌دانيد فقط از درصد از آب‌هاي زمين قابل استفاده براي آشاميدن است.
آيا مي‌دانيد آقايان روزانه 40 تار مو و خانم‌ها 70 تار موي خود را از دست مي‌دهند.
آيا مي‌دانيد وزن اسكلت انسان بالغ 13 تا 15 كيلوگرم است.
آيا مي‌دانيد زرافه مي‌تواند با زبانگش گوش‌هايش را تميز كند.
آيا مي‌دانيد اسب‌ها در مقابل گاز اشك آور مصون‌اند.
آيا مي‌دانيد مساحت درياچه اروميه 6 هزار كيلومتر مربع و عميق‌ترين جاي آن 14 متر است.
آيا مي‌دانيد نعناع سكسكه و تنگي نفس را شفا مي‌دهد.
آيا مي‌دانيد 200 ويروس شناخته شده كه به دستگاه تنفس اثر مي‌گذارند و باعث سرماخوردگي مي‌شوند.
آيا مي‌دانيد درياي مديترانه بين 3 قاره اروپا، آسيا و آفريقا قرار دارد.
آيا مي‌دانيد جرم زمين هشتاد و يك برابر ماه است.
آيا مي‌دانيد انسان اوليه و اجداد اوليه انسان هر دو در يك زمان در اروپا بودند.
آيا مي‌دانيد نوزاد بيش از 300 استخوان دارد كه با رشد بعضي از آن‌ها به يكديگر جوش مي‌خورند.
آيا مي‌دانيد تقريباً يك سوم وزن يك زن و يك دوم وزن يك مرد را ماهيچه تشكيل مي‌دهد.
آيا مي‌دانيد 30 برابر جمعيتي كه امروزه بر روي كره زمين است در زير خاك مدفون‌اند.
آيا مي‌دانيد با يك مداد مي‌توان خطي به طول 56 كيلومتر كشيد.
آيا مي‌دانيد عقرب‌ها تنها موجوداتي هستند كه اشعه راديو اكتيو تأثيري بر آن ها ندارد.
آيا مي‌دانيد عقرب‌ها دو دشمن دارند كه يكي از آن‌ها يك نوع سار و ديگري مگس است.
آيا مي‌دانيد شيشه به ظاهر جامد است ولي مايعي است كه با سرعت بسيار كند حركت مي‌كند.
آيا مي‌دانيد اولين راه شوسه و زيرسازي شده در جهان توسط داريوش ساخته شد.
آيا مي‌دانيد نور مي‌تواند در يك ثانيه 7.5 دور دور زمين بچرخد.
آيا مي‌دانيد اگر تمام رگ‌هاي خوني را در يك خط بگذاريم تقريبا 000/97 كيلومتر مي‌شود.
آيا مي‌دانيد سرعت صوت در فولاد 14 بار سريع‌تر از سرعت آن در هوا است.
آيا مي‌دانيد وقتي مگس بر روي يك ميله فولادي مي‌نشيند به اندازه 2 ميليونيم ميليمتر خم مي‌شود.
آيا مي‌دانيد فشار در مركز خورشيد تقريباً 700 ميليون تن بر 5/4 مترمربع است.
آيا مي‌دانيد طول عمر مردم سوئد و ژاپن از ديگر ملل جهان بيشتر است.
آيا مي‌دانيد داغ‌ترين نقطه زمين در دالول اتيوپي است كه دماي هوا در سايه 94 درجه است.
آيا مي‌دانيد 1 ليتر سركه در زمستان سنگين تر از تابستان است.
آيا مي‌دانيد 60 درصد از ماهواره‌هاي جهان نظامي و 40 درصد بقيه غيرنظامي است.
آيا مي‌دانيد در هر ثانيه 5000 بيليون بيليون الكترون به صفحه
TV برخورد مي‌كند تا تصوير را ايجاد كند.
آيا مي‌دانيد يك بيليون برابر با ميليون ضرب در ميليون است.
آيا مي‌دانيد شانس شبيه بودن دو اثر انگشت 1 به 64 ميليارد است.
آيا مي‌دانيد يك گالن روغن سوخته، مي‌تواند تقريباً 1 ميليون گالن آب تميز را آلوده كند.
آيا مي‌دانيد خوردن 1 سيب اول صبح، بيشتر از قهوه باعث دور شدن خواب آلودگي مي‌شود.
آيا مي‌دانيد قديمي‌ترين آدامسي كه جويده شده، متعلق به 9000 سال پيش بوده است.
آيا مي‌دانيد اسكيموها هم از يخچال استفاده مي‌كنند، منتها براي محافظت غذا در مقابل يخ زدن.
آيا مي‌دانيد جويدن آدامس هنگام خرد كردن پياز، مانع از اشك‌ريزي شما مي‌شود.
آيا مي‌دانيد در 4000 سال قبل، هيچ حيواني اهلي نبود.
آيا مي‌دانيد به طور متوسط روزانه، 12 نوزاد به خانواده‌هاي اشتباه داده مي‌شوند.
آيا مي‌دانيد هيچ كس نمي‌داند چرا صداي اردك‌ها اكو نمي‌شود.
آيا مي‌دانيد سس كچاپ در سال 1830 به عنوان يك دارو به فروش مي‌رفته است.
آيا مي‌دانيد لئوناردوداوينچي 10 سال طول كشيد تا لب‌هاي موناليزا را نقاشي كند.
آيا مي‌دانيد وقتي پاهايت را آرام بالا بياوري و به پشت بخوابي در ماسه فرو نمي‌روي.
آيا مي‌دانيد اكثر افراد در كمتر از 7 دقيقه خوابشان مي‌برد!
آيا مي‌دانيد يك انسان 8 ثانيه بعد از قطع گردن هنوز به هوش است.
آيا مي‌دانيد سالي 500 شهاب سنگ به زمين برخورد مي‌كنند.
آيا مي‌دانيد خورشيد روزي 000/126 ميليارد اسب بخار انرژي به زمين مي‌فرستد.
آيا مي‌دانيد كوچك‌ترين زمين فوتبال ساخته شده يك بيست هزارم يك تار مو است (نانو).
آيا مي‌دانيد با دويدن مي‌توان مسافر زمان بود و كسري از ثانيه از ديگران بيشتر عمر كرد.
آيا مي‌دانيد 56 درصد افرادي كه دست چپ هستند، تايپيستند.
آيا مي‌دانيد براي توليد 1 ليتر بنزين 5/23 تن گياه در گذشته مدفون شده است.
آيا مي‌دانيد هر 1 دقيقه نسل يك موجود زنده منقرض مي‌شود.
آيا مي‌دانيد داوينچي با يك دست مي‌نوشت و با دست ديگر نقاشي مي‌كشيد.
آيا مي‌دانيد گوش و بيني در تمام طول عمر رشد مي‌كنند.
آيا مي‌دانيد آب دريا بهترين ماسك صورت است.
آيا مي‌دانيد در ساخت برج ايفل 5/2 ميليون پيچ و مهره به كار رفته است.
آيا مي‌دانيد بيني انسان قادر به تشخيص 000/10 نوع بوي مختلف است.
آيا مي‌دانيد انرژي كه خورشيد در 1 ثانيه توليد مي‌كند براي مصرف 1 ميليون سال زمين كافي است.
آيا مي‌دانيد غيرممكن است كه بتوانيد با چشم باز عطسه كنيد.
آيا مي‌دانيد ما در طول زندگيمان 18 كيلو پوست مي‌اندازيم.
آيا مي‌دانيد رنگ مورد علاقه 80 درصد آمريكايي‌ها آبي است!
آيا مي‌دانيد وقتي شخصي در سريلانكا سرش را از طرفي به طرفي ديگر تكان مي‌دهد يعني باشه.
آيا مي‌دانيد در اين دنيا تعداد جوجه‌ها از آدم‌ها بيشتر است.
آيا مي‌دانيد نوارهاي لاستيكي خيلي طول مي‌كشد تا سرد شوند.
آيا مي‌دانيد مغز در هنگام خواب فعال‌تر از وقتي است كه تلويزيون مي‌بينيد.
آيا مي‌دانيد اگر مادران در زمان بارداري سيب به خصوص سبز استفاده كنند نوزادانشان زيبا مي‌شوند.
آيا مي‌دانيد مادران باردار از انگور و جوانه گندم و امگا 3 استفاده كنند بچه‌هاي آن‌ها تيزهوش مي‌شوند.
آيا مي‌دانيد خورشيد فقط 1 بر 000/40 جرم خود را از دست داده است.
آيا مي‌دانيد ايران 1018 شهر دارد.
آيا مي‌دانيد پر آب‌ترين رود ايران كارون در خوزستان است.
آيا مي‌دانيد بام ايران استان چهارمحال و بختياري است.
آيا مي‌دانيد هر فردي در طول 24 ساعت 23 هزار بار نفس مي‌كشد.

هگمتانهhttp://hegmataneh.org

*****************************************