کلمات کلیدی: ماساژ،نوزاد،مادران،مادران شیرده،مراقبت پس از زایمان،شیرخوار،درد،اضطراب،نوزادان

دانستنیهای مفید برای مادران درمورد نوزادان و کودکان

 zibaweb.com  زیبا وب ،سایت مفید برای مادران ایرانی

چگونه کودک خواب بهتری داشته باشد،نکات مفید برای مادران جوان، مراقبت از نوزادان،چگونه نوزاد آرامی داشته باشیم،روش های کاهش درد نوزاد،اضطراب مادران شیر ده،

ماساژ درماني و استعمال موضعي روغن‌هاي گياهي به عنوان يكي از راههاي تاييد شده كاهش اضطراب، رشد ونمو، كاهش درد، افزايش هوشياري، بهبود سيستم ايمني بدن و افزايش رابطه عميق عاطفي والدين و شيرخوار شناخته شده‌است.


نقش مفید ماساژ نوزادان در خواب آنهاايرنا- بر اساس يافته‌هاي يك تحقيق علمي ماساژ نوزادان به خصوص با روغن كنجد، ميزان رشد و الگوي
خواب آنان را بهبود مي‌بخشد. اين مطالعه تجربي خوشه‌اي و به صورت تصادفي روي ‪
۱۵۰‬نوزاد مراجعه‌كننده به پنج درمانگاه و مركز بهداشتي و درماني شهر اراك درمدت چهار هفته انجام
شده است. اندازه‌هاي توپومتريك و الگوي خواب نوزادان مورد مطالعه اين پژوهش علمي در سه گروه ‪ ۵۰‬تايي بدون ماساژ، ماساژ تنها و ماساژ با روغن كنجد ارزيابي شده است. نتايج حاصله‌نشان دادكه ميانگين وزن در نوزادان گروه ماساژ با روغن كنجد نسبت به قبل از مطالعه از دو گروه مورد مطالعه ‪ ۵۳/۵‬گرم بيشتر بود. اين درحالي است كه‌نوزاداني كه تنها ماساژ تنها را دراندامهايشان دريافت كرده بودند نسبت به قبل از دوران مطالعه ‪ ۴۹/۶۱‬گرم و نوزدان بدون ماساژ ‪ ۲۵/۱‬گرم افزايش وزن داشتند.
بر اساس يافته‌هاي اين تحقيق نوزاداني كه با روغن كنجد ماساژ داده شده بودند ميانگين طول مدت خواب
شبانه آنان ‪ ۱/۴‬ساعت ، نوزاداني كه‌ماساژ تنها داشتند ‪ ۱/۲‬ساعت نسبت به گروه مورد مطالعه بدون
ماساژ افزايش داشته است. ميانگين خواب نوزدان مورد مطالعه قبل از تحقيق در سه گروه بدون ماساژ، ماساژ تنها و ماساژ با روغن كنجد به ترتيب ‪ ۷/۱۹ ،۷/۶۳‬و ‪۶/۹۴‬ساعت بود كه اين شاخص پس از مطالعه به ‪ ۸/۷۷، ۸/۰۷‬و ‪ ۸/۸۵‬ساعت افزايش يافت

همچنين ميانگين دور ران نوزادان گروه بدون ماساژ، ماساژ تنها و ماساژ با روغن كنجد قبل از مطالعه به
ترتيب ‪ ۱۷/۷۳، ۱۹/۲۶‬و ‪ ۱۸/۹۸‬سانتيمتر بود كه‌اين شاخص بعداز مطالعه به ترتيب به ‪ ۱۹/۹۰
،۲۱/۱۷‬و‪ ۲۱/۷۵‬سانتيمتر رسيد. ميانگين دور بازوي قبل از مطالعه نوزادان در گروه‌هاي بدون ماساژ، ماساژ تنهاو ماساژ با روغن كنجد نيز به ترتيب ‪ ۱۲/۴۸ ،۱۲/۸۲‬و ‪ ۱۲/۶۴‬سانتيمتربود كه اين شاخص‌ها پس از تحقيق به ‪ ۱۴/۰۵ ،۱۴/۰۸‬و ‪ ۱۴/۵۶‬رسيده بود.

همچنين ميانگين دورسينه نوزادان گروهاي بدون ماساژ، ماساژ تنها و ماساژ باروغن كنجد پيش از پژوهش ‪ ۳۷/۵۸ ،۳۸/۷۲‬و ‪ ۳۸/۵۸‬سانتيمتر بود كه در نتايج حاصله پس از چهار هفته به ترتيب به ‪ ۳۹/۶۱ ،۴۰/۴۷‬و‪ ۴۱/۳۲‬سانتيمتر رسيد.
ماساژ درماني و استعمال موضعي روغن‌هاي گياهي به عنوان يكي از راههاي تاييد شده كاهش اضطراب، رشد ونمو، كاهش درد، افزايش هوشياري، بهبود سيستم ايمني بدن و افزايش رابطه عميق عاطفي والدين و شيرخوار شناخته شده‌است. در اين تحقيق كه توسط "نسرين روزبهاني"و"فرشته نارنجي" مربي و عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي اراك انجام شده، ماساژ به عنوان ابزاركم هزينه و عامل بهبود سلامت و رشد كودك معرفي شده و قرار گرفتن آن در سيستم مراقبت دوران بارداري و پس از زايمان توصيه شده‌است.
iranhealersمنبع

 


مطالب مرتبط زیباوب:

 

_دلایل گريه كردن نوزادان و راه هاي آرام كردن نوزادان،علل خفگی نوزاد،علت بالا آوردن شیر

_مراقبت از بند ناف نوزاد تازه متولد شده،انتخاب و استفاده از شيردوش برای مادر شیرده،استفاده از پستانک برای کودک

_دکوراسیون مناسب وروشهای جذاب و شاد کردن اتاق کودک و نوزاد

_مهارت برقراری ارتباط با کودک و نوزاد توسط والدین،علل مکیدن انگشت در کودکان

_روشهای مقابله با سکسکه نوزادان،علل نفخ مادران شیرده،توجه به لبخند نوزادان

_روشهای مراقبت از نوزاد تازه متولد شده /فرضیه در مورد علل سرطان پستان زنان